• Vietnamese
  • English

Cửa phòng sạch


Vật liệu chế tạo : Khung nhôm + panel Pu hoặc EPS

Kích thước cửa tiêu chuẩn:


                          

 

Loại cửa Cửa đơn Cửa đôi
Kích thước(mm) 900 x 2100 0r 1200 x 2100 1500 x 2100 or 1800 x 2100
Ô kính 400 x 600 0r 600 x 600 450 x 600 or 600 x 600

Tag xem thêm: thiết kế thi công phòng sạchthiết kế thi công panel eps,puphòng sạch di động - clean booththiết bị phòng sạchairshower - buồng thổi khípassbox - cửa đưa hàng phòng sạchbfu - blower filter unitffu - fan filter unittủ quần áo phòng sạch - clean lockerhepa box - hộp chưa lọc