• Vietnamese
  • English

Bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp phòng sạch


Chúng tôi chuyên BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG - NÂNG CẤP cấp độ sạch cho các loại phòng sạch

Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn và biết thêm chi tiết!

ACT chuyên thiết kế thi công phòng sạch, thiết kế thi công panel EPS, PU, phòng sạch di động - Clean Booth, cung cấp thiết bị phòng sạch như: Airshower - buồng thổi khí, passbox - cửa đưa hàng phòng sạch, BFU - Blower Filter Unit, FFU - Fan Filter Unit, Tủ quần áo phòng sạch - Clean Locker, Hepa box - Hộp chưa lọc,...

 

Tag xem thêm: thiết kế thi công phòng sạchthiết kế thi công panel eps,puphòng sạch di động - clean booththiết bị phòng sạchairshower - buồng thổi khípassbox - cửa đưa hàng phòng sạchbfu - blower filter unitffu - fan filter unittủ quần áo phòng sạch - clean lockerhepa box - hộp chưa lọc