• Vietnamese
  • English
Phương pháp vận hành và bảo trì bộ lọc HEPA.
Mua một không khí sạch hơn là một sự đầu tư tuyệt vời để giúp duy trì môi trường trong nhà sạch và lành mạnh . Biết làm thế nào các đơn vị công việc là chìa khóa để nhận được sự trở lại tốt nhất về đầu tư của bạn. Lọc HEPA không khí chất lượng cao cần phải được duy trì để làm việc hiệu quả nhất. Nếu được chăm sóc và bảo trì, hệ thống làm sạch không khí của bạn sẽ làm việc tốt cho cuộc.
 
Làm thế nào Máy lọc không khí làm việc
 
HEPA lọc sạch không khí của các chất ô nhiễm độc hại, chẳng hạn như bụi , lông thú, phấn hoa, hóa chất, và mùi hôi. Họ làm việc bằng cách kéo không khí thông qua một loạt các bộ lọc, mà làm sạch không khí bằng cách bẫy các hạt ô nhiễm. Sau đó , không khí sạch được thổi ra bởi một vật liệu lọc bằng giấy có nhiều nếp gấp. Mặc dù hầu hết các đơn vị chỉ sử dụng một quá trình lọc, có một số biến thể trên lọc HEPA không khí, chẳng hạn như các đơn vị tấm tĩnh điện có hạt siêu nhỏ trong một từ trường. Các đơn vị điện vẫn còn sử dụng bộ lọc ở một số giai đoạn.
 
 
Ngoài ra, một lọc HEPA không khí sử dụng bộ lọc carbon hấp thụ hóa chất và mùi hôi. Khả năng hấp thu của một bộ lọc cacbon có liê